16grudzień
Wyzwania MŚP w obliczu zmiany

W dniu 3.12.2019r, udaliśmy się na spotkanie skierowane do przedstawicieli mikroprzedsiębiorstw i MŚP. Omawiane były wyzwania przedsiębiorców w obliczu zmian. Tematyka obracała się głównie wokół optymalizacji procesów w obszarze finansów i controllingu przedsiębiorstwa oraz narzędzi wspierających procesy zatrudnienia pracowników.

Biznes z głową w chmurze

Zaprezentowano procesy zachodzące w firmach i możliwość ich automatyzacji. Przedstawiono możliwości obsługi platformy Rekruteo.COM ,która zapewnia przede wszystkim konsolidację działów rekrutacji i sprzedaży , a dalej obsługę projektów . Porozmawialiśmy o nowych wyzwaniach runku pracy, a także poszerzyliśmy swoją wiedzę dotyczącą optymalizacji procesów w obszarze finansów i controllingu przedsiębiorstwa.