Bądź Przedsiębiorczy z LEGO® SERIOUS PLAY®

Bądź Przedsiębiorczy z LEGO® SERIOUS PLAY®

Cel projektu grantowego: Celem projektu grantowego jest wypracowanie we współpracy z partnerami ponadnarodowymi nowego rozwiązania polegającego na nauce przedsiębiorczości z wykorzystanie klocków Lego®.

Cel zostanie zrealizowany poprzez: Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami ponadnarodowymi – STICHTING FOR EDUCATION i ADD MEANING, którzy posiadają doświadczenie w realizacji nowatorskich szkoleń z wykorzystaniem innowacyjnych metod, w tym metodologii Lego® Serious Play®

Nauka przedsiębiorczości z wykorzystaniem metodologii Lego® Serious Play® pozwala w sposób niedyrektywny, nieszablonowy, twórczy i efektywny kształtować określone umiejętności i postawy przedsiębiorcze wśród uczestników szkoleń. Metodologia Lego® Serious Play® ma zastosowanie w szkoleniach biznesowych menadżerów, pracowników, w szkoleniach nauczycieli, studentów, a także w odniesieniu do nauczania podstaw przedsiębiorczości uczniów szkół ponadpodstawowych.

Lego® Serious Play® to metoda, która umożliwia konstruktywną refleksję nad jakimś problemem, zagadnieniem. Podczas ustrukturyzowanego procesu Lego® Serious Play® uczestnicy używają klocków Lego® do tworzenia modeli, które wyrażają ich myśli, refleksje i pomysły. Metoda Lego® Serious Play® oferuje więc grupie konkretne środki do dzielenia się pomysłami, założeniami i spostrzeżeniami. Pozwala uczestnikom szkoleń/warsztatów zaangażować się w dialog i dyskusję nad problemem czy określonym zagadnieniem oraz wspólnie wypracować sensowne rozwiązania rzeczywistych problemów.

Czas trwania projektu: 2020-05-01 do 2020-12-31
Realizator projektu: Grupa Profesja Sp. z o.o.

Projekt realizowany przez:

Grupa Profesja – Lider projektu

Stichting forEducation on Agility Liberating Structures– Partner projektu z Holandii

Add Meaning Unipessoal – Partner projektu z Portugalii

Kto może wziąć udział w projekcie?

Grupą docelową są uczniowie kształcący się na poziomie zawodowym i w technikum, którzy poza nabytymi w szkole umiejętnościami z przedmiotów ścisłych, humanistycznych oraz zawodowych powinni w obecnych czasach zdobywać również wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. 

Jakie korzyści płyną z wykorzystania metody Lego® Serious Play®?

  • program jest interdyscyplinarny – łączy wiele pojęć i metodologii
  • pobudza kreatywność
  • dzięki wykorzystaniu metafor, pozwala na mówienie i trudnościach
  • pobudza zaangażowanie, innowację i łamie stereotypy
  • wyrównuje szanse pomiędzy uczestnikami, daje możliwość „wypowiedzenia się”

Rozwiązanie składać się będzie z następujących elementów:

  • program szkolenia/testowania metody dla prowadzących
  • program warsztatów grupowych z zastosowaniem Lego® Serious Play®
  • program wdrożeniowy metody

O partnerach międzynarodowych:

Nazwa: Stichting forEducation

Strona internetowa: www.brickme.org

Adres: Kingsfordweg 151, Amsterdam 1043GR

Partner z Holandii, Daniel Weiss, to specjalista z zakresu innowacyjnych szkoleń z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii i metodologii Lego® Serious Play®, Business Model YOU, Agile, and Gamification. Jest jednym z autorów Business Model for Teams. Przy wielu różnych europejskich projektach szkolił on trenerów, coachów, a także przedsiębiorców.
Na potrzeby omawianego projektu zaprojektował on, wspólnie z Vania Magalhães innowacyjne warsztaty, łączące szkolenie systemowe, Lego® Serious Play ® i Business Model You.

Nazwa: Add Meaning

Strona internetowa: www.addmeaning.pt

Adres: Rua Ernesto Sardinha, 40, Lote 3, fração H

4900-223 Viana do Castelo, Portugal

Partner z Portugalii, Vania Magalhães jako ekspert na rynku pracy ma 18-letnie doświadczenie zawodowe z organizacjami od sektora publicznego przez prywatny. W ostatnich latach, jako inspektor pracy w portugalskim Ministerstwie Pracy, przeprowadzała tysiące wywiadów z pracownikami z różnych sektorów i firm. Doskonale zna wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami na rozwijającym się dynamicznie rynku pracy dzisiejszych czasów.
Jej doświadczenie pozwoli na dopasowanie szkolenia pod grupę docelową – przedsiębiorców, uczniów, osoby zainteresowane samozatrudnieniem.

Powiązanie projektu grantowego z projektem standardowym:

Projekt standardowy ma na celu m.in podniesienie umiejętności zawodowych uczniów, dzięki nauce w nowoczesnych pracowniach, udziałowi w dodatkowych kursach i zajęciach, oraz warsztaty z doradcą zawodowym. Dzięki wdrożeniu nowego rozwiązania, warsztatów przedsiębiorczości z wykorzystaniem klocków Lego®, uczniowie nabędą pełen pakiet kompetencji kluczowych, jakże ważnych na rynku pracy.

Zajęcia prowadzone przez certyfikowanego falicytatora, który dba o to, aby warsztat był zaprojektowany i przeprowadzony zgodnie z metodologią Lego® Serious Play®.
Jedną z głównych wartości tej metody jest zagwarantowanie wszystkim uczestnikom jednakowego prawa do wypowiedzi oraz komfortu szczerego i otwartego spojrzenia na omawiamy problem. To daje możliwość wysłuchania pomysłów tych osób, które w innych okolicznościach nie miałyby możliwości przedstawienia swojego zdania. I właśnie to stanowi jeden z najbardziej zaskakujących elementów warsztatów – często okazuje się, że wiele interesujących pomysłów dotyczących trudnych sytuacji w firmie pochodzi od osób, które dotychczas pozostawały w cieniu innych. Ważne jest również, że uwaga uczestników skoncentrowana jest nie na wypowiadającej się osobie, ale na proponowanym przez nią modelu. Dzięki temu uczestnicy angażują się w merytoryczną dyskusję, bardzo często pogłębiając omawiany temat o kwestie, które wcześniej były niedostrzegane lub wręcz ignorowane.
Efekty takich warsztatów będą stanowić wartościowe uzupełnienie wsparcia w projekcie standardowym.

Bądź Przedsiębiorczy z LEGO® SERIOUS PLAY®