19listopad

Kierowanie zespołem – jak to robić efektywniej?

Efektywne kierowanie zespołem opiera się przede wszystkim na umiejętności współpracowania z ludźmi. Wszelkie kursy, literatura przedmiotowa czy czasopisma, są pomocne w poznaniu narzędzi jakie możemy wykorzystywać do odpowiedniego kierowania zespołem, jednak to tworzenie udanych relacji z zespołem jest najważniejszą umiejętnością niezbędną do zostania dobrym liderem. Warto pamiętać, iż zespół, to zlepek, często różnych charakterów, emocji oraz umiejętności. Dobry lider powinien być wzorem do naśladowania oraz umożliwiać zespołowi spełnienia ich marzeń. Co w takim razie zrobić aby kierowanie zespołem było efektywniejsze?

Wyznaczenie wspólnego celu do którego dążycie

Praca bez wyznaczonego, konkretnego celu, często w odczuciu pracowników jest niepotrzebna. Wszystkie kroki jakie muszą wykonać, prowadzą donikąd, dlatego tak ważne jest ustalenie wspólnego celu na początku pracy z danym zespołem. Niezwykle ważne jest scalenie grupy, a jak wiadomo ,,cel uświęca środki’’ dlatego warto wszystkie indywidualne charaktery pracowników, scalić w jeden silny organizm. Podczas pracy w grupie kończy się rywalizacja pomiędzy indywidualistami, a powstaje współpraca, która prowadzi do osiągnięcia wcześniej wyznaczonego celu. 

Każdy może popełniać błędy

Każdy z nas pamięta swoje pierwsze dni w pracy. Nie zawsze są one produktywne na tyle, na ile oczekiwałby przełożony. Warto pamiętać, iż każdy zespół, to zlepek różnych charakterów, kompetencji oraz talentów. W tym przypadku perfekcjonizm okazuje się największym wrogiem produktywności. Zadanie, wykonywane przez perfekcjonistę może zajmować dużo większą ilość czasu, co wpływa na produktywność zespołu. Lider grupy powinien przyzwalać na mniejsze błędy, tak by zadania wykonywane były w szybkim tempie, a małe błędy okazywały się szybkie do skorygowania. Każdy z pracowników powinien zdawać sobie sprawę z tego, iż małe błędy nie są końcem świata, a ich wspólne rozwiązanie zajmie dużo mniej cennego czasu niż ich naprawa w pojedynkę. 

Udzielanie pochwał

Docenianie swoich pracowników jest najlepszym czynnikiem cementującym zespół. Szczęśliwi i szanowani ludzie przychodzą do pracy z lepszym nastrojem i dobrym nastawieniem do kolejnych zadań. Jeśli, któraś osoba z grupy, stara się, jednak mimo wszystko radzi sobie gorzej – to nic. Warto pochwalić ją za jej starania, a dzięki temu efekty jej pracy mogą zdumieć każdego lidera

Pogodzenie się z różnymi emocjami

W zespole osób, diametralnie się od siebie różniących, istotną kwestią stają się emocje. Dobry lider powinien zwracać na nie uwagę i brać na tapet wszystkie problemy z nimi związane. Jeśli chodzi o kierowanie zespołem to właśnie emocje często są ważniejsze od umiejętności. Udany lider musi posiadać w sobie empatię, zrozumienie oraz potrafić tworzyć stałe relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Pracownik, który jest rozumiany, stara się również zrozumieć drugą osobę, dlatego tak ważny jest wzajemny szacunek i troska o swoje samopoczucie.

Efektywne kierowanie zespołem

Dobre warunki do dalszej nauki

Każda z osób, niezależnie od miejsca pracy, powinna się ciągle rozwijać. Stworzenie dobrych warunków do samorozwoju, pozwoli zespołowi na zdobycie nowych umiejętności oraz podniesienie jakości zadań przez nich wykonywanych. Dobry lider powinien organizować wyjazdy na wykłady, konferencje oraz spotkania tematyczne. Podnoszenie kwalifikacji pracowników, wpływa na lepszą jakość pracy zespołu. Zyskują na tym sami pracownicy oraz ich przywódca, który powinien odpowiednio wykorzystać nowo nabyte umiejętności podwładnych. 

Wsłuchiwanie się w potrzeby zespołu

Zespół to największa składowa sukcesu. Jego potrzeby powinny być na pierwszym planie. Nie zawsze udaje się spełnić w 100% pragnienia danego zespołu, jednakże możemy próbować dostarczyć im tego, czego obecnie potrzebują. Stąd też bardzo ważnym elementem jest wsłuchiwanie się w ich potrzeby. 

Zachowanie lidera

Istotną kwestią w efektywniejszym kierowaniu zespołem jest zachowanie lidera. Zespół mający nad sobą przełożonego często przyjmuje jego postawę. Emocje, pracowitość oraz zaangażowanie lidera odbija się na produktywności całego zespołu. To oni podążają za liderem, a nie lider za nimi. Przełożony musi być wzorem i przykładem do naśladowania, a także towarzyszyć we wszystkim spotkaniach całej drużny, by stać się jej nieodłącznym elementem. Niezwykle ważna jest szczerość i zaufanie do pracowników. Czasem, przełożony również popełnia błędy i powinien się do nich przyznać bez zastanowienia. Nie ma człowieka, który zna odpowiedzi na wszystkie pytania, a przyznanie się do błędu tworzy atmosferę szczerości, dzięki czemu zespół lepiej współpracuje. Jak wyżej było wspomniane, kierowanie zespołem to przede wszystkim budowanie relacji z każdym pracownikiem z osobna. Nie chodzi tutaj o budowanie relacji dążącej do wieloletniej przyjaźni. Każdy lider powinien znać swojego pracownika jako osobę prywatną nie tylko w kontekście zawodowym. Ponadto efektywne kierowanie zespołem oznacza poświęcenie, często dodatkowego czasu, na ciągły kontakt ze swoim zespołem. Lider powinien być dostępny wtedy, kiedy jego zespół go potrzebuje. Niezależnie od tego czy chodzi o wskazówkę bądź pytanie czysto teoretyczne. Każdy dobry lider musi być ciągle w stałym kontakcie ze swoim zespołem, tak by wiedział on, że zawsze może liczyć na swojego przywódcę. Ponadto zachowanie lidera musi opierać się na zrozumieniu swoich współpracowników, aby samemu być lepiej zrozumianym. Efektywne kierowanie zespołem to wgłębianie się w sytuację współpracowników, tak by dać im tego, czego potrzebują. 

Zawsze każdy wygrywa

Człowiek z natury nosi w sobie nutkę rywalizacji. Jednak nie zawsze sukces osiągnięty w pojedynkę daje tyle satysfakcji co grupowa wygrana. By efektywniej zarządzać zespołem warto wprowadzić jedno z rozwiązaniach opartych na tym, iż niezależnie od rozwiązania danego zagadnienia, każdy jest zwycięzcą. Ciągłe wygrane będą motywować pracowników do dalszej pracy, ponieważ będą oni widzieć jej wspaniałe rezultaty. Współpracownik odczuwający zew wygranej pnie się w górę po dalszych szczeblach do sukcesu.

16listopad

Zarządzanie zespołem rozproszonym – jak powinno wyglądać?

Obecna sytuacja na rynku pracy wymusza konieczność nowego sposobu organizacji. Dzięki temu, znacznie częściej wybieramy pracę z zespołami rozproszonymi, co skutkuje obowiązkiem współpracy osób nieprzebywających ze sobą na co dzień. Pod względem organizacyjnym zarządzanie zespołem rozproszonym jest dość dużym wyzwaniem, które wymaga zastosowania skoordynowania działań pracowników niemających ze sobą kontaktów bezpośrednich, co znacznie utrudnia te kwestie. Jak więc skutecznie zarządzać zespołem rozproszonym? 

Czym jest zarządzanie zespołem rozproszonym? Definicja i charakterystyka 

Zarządzanie zespołem rozproszonym polega na prawidłowej organizacji i planowaniu, oraz kontroli i motywacji podczas pracy osób w różnych lokalizacjach, które pozwalają na osiągnięcie określonych celów organizacyjnych. W obecnych czasach związanych z coraz większą popularnością pracy zdalnej jest to najczęściej stosowany sposób zarządzania. Ale nie tylko, bowiem pozwala to wprowadzić do zespołu nowych specjalistów, często niedostępnych stacjonarnie. W obecnej sytuacji możliwość zdalnego połączenia nie stanowi problemu. Ten model zarządzania pozwala zachować zdecydowanie wiele oszczędności i elastyczności podczas pracy, jednak może prowadzić do problemów z odpowiednio skoordynowanym zespołem. 

Zarządzanie zespołem rozproszonym – problematyka

Zarządzanie zespołem rozproszonym zwykle nie należy do najprostszych technik i działań, dlatego też wielu menedżerów ma z tym niemały kłopot. Proces zarządzania zespołem dostępnym na miejscu jest trudny, stąd też praca z pracownikami rozproszonymi po różnych regionach może być o wiele bardziej problematyczne. Warto poznać odpowiednie sposoby dla motywacji oraz nadzorowania pracy. 

Istnieje kilka skutecznych metod działań i zasad, które warto rozważyć i wprowadzić również w swoim zespole.

zarządzanie zespołem rozproszonym

Jasno określaj cele i założenia dla wybranego projektu

Aby podjęte działania miały realne znaczenie, warto podstawić na jasno określone i sformułowane cele. To ważne, aby wszyscy pracownicy wiedzieli, czym dokładnie mają się zajmować, aby osiągnąć zamierzone rezultaty. Brak jasno określonych zasad może nierzadko prowadzić do źle wykonywanych obowiązków wynikających ze stosunku pracy, poprzez ich błędną interpretację. Podczas ich prawidłowego określania warto pamiętać o poniższych zasadach:

  • Przedstawienie projektu jako całości oraz określenie celu działań,
  • Określenie działań poszczególnych członków zespołu i wyznaczenie celów.
  • Wyznaczenie czasu wykonania działań przez odpowiednie osoby,
  • Wykazanie wymaganych rezultatów podczas poszczególnych etapów.

Zadbaj o prawidłową integrację zespołu rozproszonego

Zdecydowanie najtrudniejszym do wykonania zadaniem będzie odpowiednia integracja zespołu, ze względu na odmienne lokalizacje czy inne problemy wynikające z tego faktu. Dobrym pomysłem, który warto rozważyć, jest zorganizowanie spotkania zapoznawczego oraz w miarę możliwości, cyklicznych spotkań dla podtrzymania relacji. Jeśli jest to niemożliwe do wykonania, warto postawić na integrację w formie wirtualnej dla całego zespołu. To pozwoli zdecydowanie efektywniej usprawnić procesy organizacyjne w firmie oraz wspomoże realizację zadań pracowników.

Wybierz formy komunikacji wirtualnej

Współcześnie dostępne komunikatory i aplikacje pozwalają na ułatwienie i usprawnienie procesu komunikacji w zespole oraz efektywniejszego zarządzania zdalnego zadaniami. Programy takie jak Skype, Zoom czy FaceTime pozwolą być na bieżąco z pracownikami, nadzorować ich pracę lub kontaktować się i wymieniać spostrzeżenia na temat realizacji projektów. 

Codzienny kontakt pomiędzy działami i pracownikami 

Dobrym nawykiem dla prawidłowej organizacji działań w zespole rozproszonym jest codzienna komunikacja polegająca na krótkich rozmowach lub zdawkowych mailach z podsumowaniem pracy końcowej. Jako osoba zobligowana do sprawnego zarządzania zespołem pracowników jasno wyodrębnij kanały komunikacji pomiędzy pracownikami oraz zasady, tak aby dokładnie określić oczekiwania i nie zostawić pola dla niedomówień. To dobre miejsce dla wyznaczenia godzin kontaktów i innych, dzięki czemu codzienna praca będzie o wiele bardziej sprawna. 

Model zarządzania zespołem rozproszonym

Główna odpowiedzialność za efektywność działań podejmowanych przez zespół rozproszony spoczywa na barkach lidera, który poprzez swoje zaangażowanie promuje prawidłowe wzorce stylu pracy dla pracowników. Do tego celu wykorzystuje dostępne mu środki i rozwiązania, oraz stosuje skuteczne techniki organizacyjne o pozytywnym wpływie. Głównym założeniem wartościowej pracy nad efektywnością zespołu na odległość jest tak zwana kontrola bez kontroli. Inspirujący przewodnik w osobie lidera, powinien nieustannie się rozwijać i aktywizować najbliższe mu osoby-pracowników. Jego zadaniem jest osiąganie jak najlepszych rezultatów zespołu. 

Model zarządzania zespołem na odległość

Model zarządzania zespołem na odległość Trzy razy O pozwala liderom połączyć istotne elementy dla osiągnięcia odpowiednich efektów, poprzez kryteria:

  • Ostatecznych rezultatów (Outcomes) – mających na względzie uzyskanie odpowiednich rezultatów, podczas podejmowanych działań w zespole.
  • Osób wykonujących pracę (Others) – lider jako osoba powinien odpowiednio delegować zadaniami dla zespołu tak, aby były one wykonywane przez osoby dysponowane do tego typu zadań będące ich mocną stroną oraz przynoszącym przyjemność z ich wykonywania.
  • Osoby przywódcy (Outslaves) – jako istotnej części zespołu, ważnego elementu struktury organizacyjnej.

z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych. 

Zarządzanie zespołem rozproszonym wymaga indywidualnego podejścia 

Sprawne i efektywne zarządzanie zespołem rozproszonym jest dużym wyzwaniem organizacyjnym i komunikacyjnym. Jednak odpowiednio nadzorowane prace zespołu na odległość mogą zaoferować naprawdę efektowne rezultaty. Mając na uwadze ciągły rozwój możliwości pracy zdalnej, warto zagłębiać się w skuteczne tajniki zarządzania tego typu zespołem, które z czasem będzie stawać się normą. Jest ono niezwykle korzystną sytuacją dla przedsiębiorców, ponieważ pozwala zachować znaczną elastyczność i oszczędność pracy.