Archiwum – I Runda


Procedura grantowa – I runda rekrutacji
Formularz Zgłoszeniowy – I runda rekrutacji
Profil_beneficjenta_poszukującego_partnera_ponadnarodowego
Profil_własnego_partnera_ponadnarodowego
Forma prawna i własności Beneficjenta
Taryfikator przykładowych działań
Informacje o parametrach formalno-jakościowych wybranych usług badawczych i wydawniczych

Plakat informacyjny projektu “Międzynarodowa współpraca się opłaca”
Broszura informacyjna projektu “Międzynarodowa współpraca się opłaca”

Wzór wniosku o przyznanie grantu – I runda rekrutacji*
Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu grantowego*
Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej*

* Wersje poglądowe – wersje edytowalne zostaną przesłane poprzez e-mail wszystkim podmiotom, które wypełnią i wyślą do nas Formularz Zgłoszeniowy

Tabele transpozycji dla poszczególnych województw:

 1. POWER_tabela_transpozycji
 2. RPO_dolnośląskie_tabela_transpozycji
 3. RPO_kujawsko-pomorskie_tabela_transpozycji
 4. RPO_lubelskie_tabela_transpozycji
 5. RPO_lubuskie_tabela_transpozycji
 6. RPO_łódzkie_tabela_transpozycji
 7. RPO_małopolskie_tabela_transpozycji
 8. RPO_mazowieckie_tabela_transpozycji
 9. RPO_opolskie_tabela_transpozycji
 10. RPO_opolskie_tabela_transpozycji cz2
 11. RPO_podkarpackie_tabela_transpozycji
 12. RPO_podlaskie_tabela_transpozycji
 13. RPO_pomorskie_tabela_transpozycji
 14. RPO_śląskie_tabela_transpozycji
 15. RPO_świętokrzyskie_tabela transpozycji
 16. RPO_warminsko-mazurskie_tabela_transpozycji
 17. RPO_wielkopolskie_tabela_transpozycji
 18. RPO_zachodniopomorskie_tabela_transpozycji

Operator Grantów dysponujemy dokumentami do pobrania w wersji powiększonego druku dla osób niedowidzących.

W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przesyłamy materiały drogą elektroniczną, możliwe jest również pobranie materiałów w wersji powiększonego druku w biurze projektu.

Archiwum – I runda