Grupa Profesja Agencja Pracy we Wrocławiu, posiada w swojej ofercie darmowe szkolenia zawodowe. Kursy i szkolenia zawodowe oferowane są w ramach udziału w projektach unijnych. Grupa Profesja realizuje projekty unijne z zakresu aktywizacji zawodowej na terenie sześciu województw. W realizację projektu na terenie Dolnego Śląska zaangażowana jest agencja pracy z Wrocławia, doradcy zawodowi, trenerzy oraz animatorzy, którzy pomagają w ułożeniu ścieżki kariery, organizacji szkoleń zawodowych oraz znalezieniu pracy. Agencja pracy z Wrocławia odgrywa tutaj kluczową rolę. Dzięki współpracy z firmami z całego województwa pomaga uczestnikom projektów w znalezieniu pracy.

Usługi profesjonalnej agencji pracy z Wrocławia oferowane są w ramach udziału w projekcie i całkowicie bezpłatne. Uczestnik projektu kierowany jest w pierwszej kolejności na staż zawodowy, aby on sam jak i pracodawca, mógł sprawdzić się w konkretnym miejscu pracy. Agencja pracy nie pobiera opłat od pracodawców przyjmujących uczestników projektów na staż. Koszty związane z zatrudnieniem uczestnika projektu na czas stażu pokrywane są ze środków unijnych. Uczestnicy projektów najchętniej wybierają kursy i szkolenia zawodowe związane z finansami, administracją, branżą kosmetyczna oraz motoryzacyjną. Dzięki otrzymanemu bezpłatnie wsparciu, setki osób z Dolnego Śląska miały szansę na podniesienie swoich kwalifikacji, powrót lub postawienie pierwszych kroków na rynku pracy, a niekiedy na założenie własnej działalności gospodarczej. Grupa Profesja wspiera firmy na każdym etapie ich rozwoju. Poza projektami unijnymi świadczy usługi z zakresu pośrednictwa pracy, rekrutacji dla firm, szkoleń dla biznesu. Kompleksowość oferowanych usług sprawia, że klienci rozpoczynający współpracę z działem odpowiedzialnym za rekrutację, bardzo często decydują się na jej poszerzenie o dedykowane szkolenia.