20grudzień

Na początku grudnia, Prezes Grupy Profesja, Dominika Flaczyk, uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym konstelacji systemowych. Szkolenie odbyło się w hiszpańskim Bilbao, a prowadzone było przez wybitnego coacha- Cecilio Fernandeza Regojo. Były to całe bloki, obejmujące tematykę z zakresu studiów podyplomowych- ilość godzin była taka sama, jak na studiach, zgodnie z certyfikacją INFOSYON- to nadaje im status najlepszych szkoleń w tej dziedzinie na świecie.

40th Systemic Management & Organizational Constellations

  W ostatnich latach dostrzegamy przyspieszony rozwój nowych technologii i kierunków myślenia, dlatego zdajemy sobie sprawę z nieskuteczności niektórych metod, które niegdyś były wyjątkowe w rozwiązywaniu problemów w firmach i organizacjach. Ta nowa sytuacja sprawiła, że wzrosło zapotrzebowanie na znalezienie skuteczności w prostocie. Do osiągnięcia tego celu jest konieczne przeformułowanie sposobu myślenia. Zarządzanie systemowe oparte na metodologii systemowej pozwala na przegląd problemu i odkrycie ukrytej dynamiki.

40th Systemic Management & Organizational Constellations

Zarządzanie systemowe  jest jednym z pierwszych metod, w których system jest analizowany jako całość, a uczucia i emocje są wykorzystywane do szybkiego i skutecznego znalezienia rozwiązania. Metoda ta działa w bardzo prosty sposób- z niewielką liczbą elementów, ale ze wszystkimi informacjami, jakie posiada klient, czy to w sposób racjonalny, poznawczy, intuicyjny, czy emocjonalny. Ta metodologia rewolucjonizuje firmy i organizacje. Nie ma wątpliwości, że jest to narzędzie XXI wieku.

40th Systemic Management & Organizational Constellations

Sylwetka trenera:

Ma ponad 40 lat doświadczenia w biznesie. To przedsiębiorca, który dzięki swojemu doświadczeniu jako konsultant i wieloletniemu kontaktowi z firmami w różnych krajach, ma szeroką wizję firm i organizacji. Ukończył inżynierię przemysłową i zarządzanie przedsiębiorstwem. Cecilio jest międzynarodowym trenerem rozwiązań systemowych w biznesie. Pracuje w ponad 30 krajach-głównie w Europie i Ameryce Łacińskiej. Aktywnie uczestniczy w wielu kongresach jako mówca. „Master Trainer” certyfikowany przez INFOSYON (Międzynarodowe Forum ds. Ustawień Systemowych w Organizacjach), ekspert w zakresie metodologii Zarządzania Systemowego. Swoje kursy prowadzi płynnie w 4 językach (hiszpańskim, portugalskim, angielskim i francuskim).

40th Systemic Management & Organizational Constellations