Kursy zawodowe

Opinie o szkoleniach

Uczestnicy szkolenia wyróżnili Trenerkę Joannę Jadach za duże doświadczenie sprzedażowe oraz dużą wolę dostosowania się do potrzeb grupy. Szkolenie przebiegło w formule warsztatowej z dużym naciskiem na praktyczne ćwiczenia angażujące uczestników. Trenerka ciekawie zadbała o odniesienie się do codziennej pracy w ONDRE, aby skategoryzować grupę klientów. Szkolenie odbyło się w przyjemnej atmosferze, a całe warsztaty były treściwe i logicznie poukładane.
Borys Pacanowski, firma ONDRE
Szkolenia przeprowadzone były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, a co najważniejsze, mimo często trudnych zagadnień, przebiegały w przyjaznej, wręcz koleżeńskiej atmosferze. Dzięki profesjonalizmowi, wysokim kompetencjom Trenerów oraz sposobowi prowadzenia zajęć odniosłem wrażenie, że sam mam bezpośredni wpływ na przebieg zajęć oraz zakres poruszanych tematów, co w sposób bardzo istotny wpływało na moją uwagę i pełne zaangażowanie. Wiedza była przekazywana w sposób przystępny i zrozumiały, a ćwiczenia pomogły w lepszym zrozumieniu zagadnień i uwierzeniu we własne możliwości w zakresie wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.
Tomasz Łabacki, firma LABDEV
Jako uczestnik wielu warsztatów i szkoleń dotyczących założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej śmiało mogę polecić wszystkim usługi szkoleniowe firmy Profesja. Ich usługi są świadczone na bardzo wysokim poziomie. Zarówno organizacja, program szkoleń jak i obsługa klienta nie budziły żadnych zastrzeżeń. Duża elastyczność i zrozumienie potrzeb klienta to kolejny atut tej instytucji. Bazując na moim doświadczeniu, z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Profesję jako zaufanego i rzetelnego partnera w zakresie szkoleń i doradztwa.
Anna Amelia Filewicz, firma BLACKTASTE
Szkolenia, w których uczestniczyłam, zostały przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Na uwagę zasługuje troska Firmy o zakresy merytoryczne poszczególnych spotkań, jakość materiałów szkoleniowych oraz dobór zarówno odpowiednich trenerów, jak i sposobu przekazywania wiedzy i umiejętności. Rekomenduję szkolenia prowadzone przez Firmę Profesja jako szkolenia wyzwalające zaangażowanie uczestników oraz integrację grupy szkoleniowej. Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie, a wiedza i umiejętności, które udało mi się pozyskać, stanowią moim zdaniem kapitał niezbędny do efektywnego prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej.
Marlena Typiak, firma ARBOREA
Kiedy pojawiła się u nas potrzeba podwyższenia kwalifikacji i umiejętności naszych pracowników, zaczęliśmy współpracę z firmą Profesja. Oferta, którą otrzymaliśmy od Profesji, była poprzedzona analizą naszych potrzeb szkoleniowych i predyspozycji. W efekcie końcowym spełniła nasze najśmielsze oczekiwania. Przeprowadzono szkolenia z zakresu umiejętności menadżerskich oraz coachingu osobistego. Usługa była poprzedzona z należytą dbałością o szczegóły, w określonym terminie oraz w sposób profesjonalny. Na pochwałę zasługuje także elastyczność firmy w wykonywaniu zleconych zadań oraz otwartość na sugestie klienta. Bazując na pozytywnej ocenie dotychczasowej współpracy, polecamy firmę Profesja jako rzetelnego partnera.
Adam Załaszewski, firma CARPORT
Konsultanci realizujący usługi rozwojowe wykazali się wysokimi kwalifikacjami interpersonalnymi, a powierzone zadania wykonywali skrupulatnie i terminowo. Wyróżnić należy dużą wiedzę merytoryczną i praktyczną trenerów prowadzących szkolenia, jak też ich doświadczenie biznesowe tj. umiejętność przekazywania informacji i rzetelne realizowanie programu. Eksperci przejawiali otwartość i gotowość do wyjaśniania problemów i wątpliwości, a omawiane treści były przekazywane w sposób przystępny i zrozumiały. Na uwagę zasługuje wysoki poziom orientacji na potrzeby klienta, dbałość o realizację szkoleń zgodnie z przyjętym planem, a także pełne zaangażowanie i profesjonalizm obsługujących nas Konsultantów Grupy Profesja. Współpraca przebiega wzorowo. Tym samym chcielibyśmy z pełną odpowiedzialnością rekomendować Grupę Profesja jako profesjonalnego partnera w realizacji usług szkoleniowych i doradczych.
Joanna Kruszyńska MIROX

Trenerzy

Małgorzata Sikorska

Iwa Costa

Katarzyna Machałowska

Daniel Weiss

Vânia Magalhães

Małgorzata Olewnik

Magdalena Koźmala

Marta Poczta

Marta Żurowska

Sandra Zakrzewska

Joanna Bogielczyk

Andrzej Zabawa

Katarzyna Jagiełło

Joanna Jadach

Małgorzata Dębska

Katarzyna Czajkowska

Hanna Jankiewicz

Oliwia Samelak

Patrycja Dziuba

Małgorzata Pankiewicz-Buko

Sławomir Pela

Dorota Jaślan

X

Szkolenia i kursy doszkalające to trzeci, obok rekrutacji dla firm oraz projektów unijnych, obszar w którym specjalizuje się Grupa Profesja.

Dzięki wieloletniej realizacji projektów Profesja posiada bazę wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów, którzy na stałe prowadzą kursy doszkalające w Poznaniu i całej Wielkopolsce. W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na kształcenie zawodowe, Grupa Profesja prowadzi płatne kwalifikacyjne kursy doszkalające.

Oferta kierowana jest zarówno do firm jak i osób prywatnych, które nie mogą wziąć udziału w projekcie, w którym np. kurs doszkalające można ukończyć nieodpłatnie. W zależności od potrzeb i miejsca utworzenia się grupy kursy doszkalające w Warszawie, Krakowie czy mniejszych miejscowościach również znajdują się w ofercie firmy. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: szkolenia@grupaprofesja.com