Zarządzanie zespołem – sytuacje trudne i konfliktowe.

Zarządzanie zespołem – sytuacje trudne i konfliktowe.

Konflikty niszczące i konflikty budujące – jaka jest między nimi różnica? Do ważnych kompetencji każdego człowieka, a w szczególności menedżera należy umiejętność zarządzania konfliktami. Niepotrzebne konflikty warto zauważać zanim się rozwiną i zaczną niszczyć zespół i relacje w nim panujące. W konfliktach jest także energia, którą można wykorzystać dla dobra organizacji i każdego członka zespołu. Dobrze zarządzany konflikt pozwala jednostkom i zespołowi osiągać wyższy poziom rozwoju, a tym samym wpływać na efektywność pracy i satysfakcje z jej wykonywania. Zapraszamy na szkolenie.

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

I Jakie są najczęściej przyczyny konfliktu  w zespole i jak destrukcyjnym konfliktom zapobiegać?

Istnieją teorie które mówią, że konflikt rodzi się gdy chce się coś narodzić nowego. Idąc  za tą teorią nauczymy się jak rozszyfrowywać “co się chce wyłonić” i jak nie doprowadzać do konfliktów niepotrzebnych a jak przechodzić przez te które mimo wszystko zaistniały.

II Najczęstsze zachowania ludzi w sytuacjach konfliktowych.

Świadomość naszych i innych zachowań w sytuacjach trudnych jest podstawą do lepszego funkcjonowania w zespole i w świecie. Zespoły dysponujące wyższym poziomem samoświadomości mają więcej energii na efektywną pracę i są sprawniejsze w osiąganiu założonych celów.

III  Konflikt jako proces zmian.

Konflikt to chęć zmiany – nauczymy się jak najlepiej zarządzać tą zmianą jak najmądrzej i bez zbędnych strat przejść przez proces zmian, który jest inicjowany przez konflikt.

Co wyróżnia to szkolenie?

I  Wysoki poziom dostarczanej wiedzy o procesach zachodzących w konflikcie.

Dowiemy się o “tajemniczej stronie” konfliktu z czego bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę i chcąc przeciwdziałać lub tłumić konflikty tak naprawdę rozpalamy je jeszcze bardziej lub hamujemy rozwój nas lub organizacji.

II Praca metodami zaczerpniętymi z nurtu psychologii procesu.

Praca na poziomie świadomym i nieświadomym. Budowanie samoświadomości własnych i zespołowych tzw. procesów pierwotnych i wtórnych.

III  To co w środku ukazuje się w świecie zewnętrznym.

Zobaczymy przełożenie procesów zachodzących w nas wewnątrz na procesy zachodzące na zewnątrz i niebezpieczeństwo tłumienia “własnego zdania”

Agenda

Część 1. Konflikty – odmienne stany świadomości

 • Konflikty wewnętrzne i ich odzwierciedlenie w świecie zewnętrznym.
 • Nasze przekonania, wzory działania, emocjonalne kody i ich odzwierciedlenie w sytuacjach konfliktowych.
 • Pięć rodzajów reakcji na konflikt: rywalizacja, współpraca, kompromis, unikanie, dostosowanie.
 • Autodiagnoza własnego stylu reakcji w sytuacji konfliktowej. Kiedy który styl warto wykorzystać?
 • Wewnętrzna siał – jak wykorzystuję rangę daną mi wraz ze stanowiskiem?
 • Korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z wejścia w “pole władzy”
 • Rangi i efekt roli wg Julie Diamond.

Część 2. Sposoby reagowania jednostki w stanach kryzysowych

 • Źródła i przyczyny konfliktów – profilaktyka jako jedna z najskuteczniejszych metod zarządzani konfliktem.
 • Co chce ujawnić konflikt? Do jakich zmian doprowadzić?
 • Co to jest proces pierwotny i wtórny?
 • Różnice osobowościowe w zespołach – dlaczego ludzie walczą ze sobą?
 • Zjawiska psychologiczne występujące w sytuacji konfliktu: lustrzane odbicie, mechanizm źdźbła i belki, podwójne normy, biegunowe myślenie.
 • Znaczenie emocji „pozytywnych i negatywnych”. Umiejętność budowania wypowiedzi i wykorzystania języka emocji w procesie komunikacji.
 • Zdolność rozpoznawania emocji w zespole. Emocje podnoszące energię i ją osłabiające.
 • BBTPE  czyli teoria pozytywnej emocjonalności Barbary Fredrickson.

Część 3. Rozwiązywać czy wywoływać konflikty w zespole?

 • Jak skutecznie porozumiewać się i rozwiązywać trudne sytuacje? Kompromis czy Konfrontacja?
 • Umiejętność nazywania i radzenia sobie z barierami komunikacyjnymi w konflikcie – dlaczego patrzymy na to samo a widzimy co innego?

Część 4. Codzienna motywacja i energia do działania

 • Odzyskiwanie zablokowanej energii. Mindfulness i jego rola w odzyskiwaniu wewnętrznej sprawczości.
 • Konflikty wewnętrzne i ich przełożenie na konflikty zewnętrzne.
 • Z czego bierze się wyczerpanie – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Radzenie sobie ze stresem w stacjach trudnych i konfliktowych

Część 5. Delegowanie i monitorowanie/kontrolowanie/informacja zwrotna – sytuacje trudne i konfliktowe

 • Kiedy delegowanie jest nagrodą a kiedy karą? Jak unikać pułapek delegowania?
 • Zapobieganie demotywowaniu – związek delegowania z motywowaniem i efektywnością.
 • Komunikacja w delegowaniu – sprawdzaj jak pracownik zrozumiał zadanie. Jak delegować?
 • Weryfikowanie jakości zadania – kontrola, egzekwowanie i  informacja zwrotna.
 • Informacja zwrotna w zarządzaniu realizacją delegowanych zadań.
 • Odzyskiwanie zablokowanej energii. Mindfulness i jego rola w odzyskiwaniu wewnętrznej sprawczości.
 • Konflikty wewnętrzne i ich przełożenie na konflikty zewnętrzne.
 • Z czego bierze się wyczerpanie – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Radzenie sobie ze stresem w stacjach trudnych i konfliktowych

Część 6. Czy gramy wygraj-wygraj. Koncepcja przywództwa wg K. Blancharda

 • Uświadomienie znaczenia gry win-win w pracy zespołowej i jakie są psychologiczne podstawy stosowania innych
 • Znaczenie otwartej komunikacji i stylu przywództwa do wytworzenia gry win-win w zespole. Kluczowe czynniki skutecznej komunikacji w grze win-win.
 • Win-win a model efektywnej współpracy w zespole.
 • Problemy i ich rozwiązania – szukamy winnych czy rozwiązań?
 • Jak reagować na zgłaszane propozycje – o błędach których możemy z łatwością unikać i nie blokować członków zespołu do zgłaszania rozwiązań/pomysłów.
 • Techniki znajdywania rozwiązań – jak nie blokować własnego umysłu i umysłu członków zespołu.

Część 7. Czego chce konflikt? Wdrażanie zmian w organizacji

 • Reakcje na komunikację zmian. Bariery w komunikacji.
 • Manipulowanie informacją – efekt plotki. Jak przeciwdziałać?
 • Skuteczne komunikowanie zmiany. Negocjacje w procesie zmian.
 • Wykorzystanie technik perswazji i wywierania wpływu. Radzenie sobie z trudnymi pytaniami.
 • Komunikowanie nastawione na logikę i emocje.
 • Dwa kluczowe wymiary energii organizacyjne – intensywności oraz jakości według koncepcji prof. Heike Bruch.
 • Psychologiczne reakcje osób poddawanych zmianom.
 • Sekwencja emocji związanych ze zmianą – Emocjonalna Krzywa Zmian.
 • Przyjmowanie krytyki, zastrzeżeń. Jak radzić sobie z agresją?

Zapisz się na szkolenie

Prowadzący:

Dorota Jaślan

Dorota Jaślan

Trener, doradca biznesowy, doświadczony manager, przyszła terapeutka. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 15 lat zajmuje się tematyką budowania zespołów, relacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji i zarządzania zmianą. Była przewodniczącą Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Współpracowała z wieloma firmami, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Prywatnie należy do Stowarzyszenia Kilimandżaro. W czerwcu 2014 roku zdobyła najwyższy wulkan Azji Demawend (5610m n.p.m.), w lutym 2015 Orizabę (Ameryka Północna) 5200 m n.p.m.
Sylwetka Trenera

Kontakt

535 936 888

Zapytaj o szkolenie

Masz pytanie?

  Podobne szkolenia

  Prowadzący:

  Dorota Jaślan

  Dorota Jaślan

  Trener, doradca biznesowy, doświadczony manager, przyszła terapeutka. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 15 lat zajmuje się tematyką budowania zespołów, relacji, rozwiązywania konfliktów, negocjacji i zarządzania zmianą. Była przewodniczącą Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Współpracowała z wieloma firmami, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Prywatnie należy do Stowarzyszenia Kilimandżaro. W czerwcu 2014 roku zdobyła najwyższy wulkan Azji Demawend (5610m n.p.m.), w lutym 2015 Orizabę (Ameryka Północna) 5200 m n.p.m.
  Sylwetka Trenera

  Kontakt

  535 936 888

  Zapytaj o szkolenie