Sukces jest kobietą

[et_pb_section bb_built=”1″ custom_padding=”125px|0px|2px|0px” _builder_version=”3.0.60″][et_pb_row _builder_version=”3.0.60″ custom_padding=”24px|0px|25.5938px|0px”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.61″ header_font=”Source Sans Pro|on||on|” header_font_size=”50px”]

SUKCES JEST KOBIETĄ

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ custom_padding=”0px|0px|51.1875px|0px” _builder_version=”3.0.60″][et_pb_row _builder_version=”3.0.60″][et_pb_column type=”2_3″][et_pb_text _builder_version=”3.0.64″ text_font=”Source Sans Pro||||” background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid”]

UWAGA!

Od dnia 8.05.2017 zmienia się adres biura projektu!

Nowy adres biura:

ul. Zefirowa 30/2
53-027 Wrocław

Zapraszamy do udziału w projekcie z możliwością uzyskania bezzwrotnej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do:

 • 125 kobiet,

 • w wieku powyżej 30 lat,

 • pozostających bez zatrudnienia,

 • zamieszkałych na terenie powiatów: wołowskiego, górowskiego, lwóweckiego, jaworskiego, jeleniogórskiego ziemskiego, lubańskiego, złotoryjskiego, legnickiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego ziemskiego, wałbrzyskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, strzelińskiego, polkowickiego lub ząbkowickiego,

 • chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (możliwe formy: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółdzielnia, spółdzielnia socjalna),

 • Z projektu wyłączone są osoby, które posiadały aktywny wpis CEIDG, KRS lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Celem projektu jest wyrównanie szans kobiet na rynku pracy poprzez wzrost przedsiębiorczości kobiet i samozatrudnienie.

 
Rekrutacja do projektu jest dwuetapowa:

 1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego przez uczestnika projektu

 2. Rozmowa rekrutacyjna z doradcą zawodowym i koordynatorem projektu

Odbędzie się 10 tur rekrutacji do 10 grup szkoleniowych. Na podstawie oceny obu etapów tworzone będą listy rankingowe, z których do projektu przyjętych zostanie: 12 pierwszych osób dla 5 grup szkoleniowych oraz 13 pierwszych dla pozostałych 5 grup. Pozostałe osoby, które uzyskały minimum 60% w każdym etapie będą tworzyły listę rezerwową.

W ramach projektu oferujemy:

 • 5 godzin doradztwa zawodowego, które pomoże w określeniu potrzeb uczestniczek w zakresie podnoszenia kompetencji i planowanej działalności gospodarczej,

 • wsparcie szkoleniowe + catering na zajęciach:

ABC Przedsiębiorczości 5 dni x 8 godzin,
Ubezpieczenia społeczne w firmie 3 dni x 8 godzin,
Aspekty prawne zakładania działalności gospodarczej 2 dni x 8 godzin,

 • indywidualne konsultacje ze specjalistami z zakresów: koncepcja działalności, strategia i misja firmy, przygotowanie do strategii marketingowej firmy, opłacalność i efektywność ekonomiczna, poprawa rentowności 12 godzin,

 • projekt zakłada zwrot kosztów dojazdu na szkolenia w wysokości maksymalnie 560zł/14 dni zajęć szkoleniowych,

 • wypłatę bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 24000zł dla 100 uczestniczek projektu,

 • 7 miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 1500zł/mc.

W wyniku działań projektowych 100 uczestniczek projektu podejmie samozatrudnienie. Aktywizacja zawodowa  będzie miała także pozytywny wpływ na bezpośrednie otoczenie kobiet biorących udział w projekcie – wyjście ze strefy wykluczenia zawodowego przełoży się na wzrost przychodów uczestniczek i podniesienie jakości życia, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka zagrożeniem ubóstwem zarówno samych uczestniczek jak i ich rodzin. Ponadto nowe firmy powstałe w skutek realizacji działań projektowych przyczynią się do podniesienia konkurencyjności regionu oraz będą stanowiły przyszłe miejsca pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.0.64″ background_layout=”light” text_orientation=”left” border_style=”solid”]

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

1.       Wzór Formularza rekrutacyjnego.
2.       Wzór Karty oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego/Karty rozmowy z doradcą zawodowym.
3.       Wzór Karty oceny merytorycznej Formularz rekrutacyjnego.
4.       Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowo- doradczych.
5.       Wzór Oświadczenia o posiadaniu wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.
6.       Wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
7.       Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
8.       Wzór Karty oceny formalnej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
9.       Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
10.   Wzór Deklaracji poufności (KOW).
11.   Wzór Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
12.   Wzór Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
13.   Wzór Informacji o rachunku bankowym.
14.   Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.
16.   Wzór Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.
17.   Oświadczenie Uczestnika Projektu o kwalifikowalności podatku VAT.
18.   Wzór Karty oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.
19.   Wzór Umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
20.   Oświadczenie o aktualizacji danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
21.   Wzór Zestawienia towarów/ usług zakupionych ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
22.   Wzór Umowy na świadczenie usług szkoleniowo- doradczych po przyznaniu wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

AKTUALIZACJA 1.12.2017

Dokumenty do pobrania:

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – VII GRUPA

LISTA RANKINGOWA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ – VIII GRUPA

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_image src=”https://grupaprofesja.com/wp-content/uploads/2017/07/sukces.jpg” animation=”fade_in” _builder_version=”3.0.64″ show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” sticky=”off” align=”left” always_center_on_mobile=”on” border_style=”solid” force_fullwidth=”off” /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.0.60″][et_pb_column type=”1_2″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.0.60″][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_image src=”https://grupaprofesja.com/wp-content/uploads/2017/07/logotypds.png” _builder_version=”3.0.64″ show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” sticky=”off” align=”left” always_center_on_mobile=”on” border_style=”solid” force_fullwidth=”off” /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]