Realizator: Fundacja Partycypacji Społecznej

Termin realizacji: 01.09.2018 – 30.11.2019

Obszar realizacji: Województwo Wielkopolskie

Numer wniosku: RPWP.06.06.01-30-0024/17

Wartość dofinansowania: 842 000zł

 

Celem projektu jest wsparcie aktywności zawodowej pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pozwalających na zmianę środowiska pracy lub eliminację warunków uciążliwych.

 

Projekt skierowany jest do pracowników przemysłu budowalnego, meblarskiego, elektromaszynowego, papierniczego (pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie), pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Projekt obejmuje udział 200 osób pracujących (30 Kobiet i 170 Mężczyzn) w tym min 100 os w wieku powyżej 50 roku życia.

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

  • Status osoby pracującej.
  • Miejsce zamieszkania lub pracy zgodne z obszarem realizacji projektu.
  • Osoby zatrudnione w firmach z przemysłu budowalnego, meblarskiego, elektromaszynowego, papierniczego.

 

W ramach projektu każdy z uczestników otrzyma wsparcie w postaci: – doradztwa zawodowego, – indywidualnego spotkania z psychologiem, – kursu zawodowego prowadzącego do nabycia kwalifikacji zawodowych.  

Biuro Projektu: Fundacja Partycypacji Społecznej Ul. Sieradzka 4c, 60-163 Poznań