R

Audyt Personalny

Audyt personalny jest niezależną analizą kadrową, która ma na celu wyłonić rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym posiadanych zasobów ludzkich, a tym czego firma potrzebuje, aby optymalnie funkcjonować. Usługa rekrutacji następuje po zakończeniu audytu, kiedy znane są jego wyniki.

Audyt personalny jest idealnym rozwiązaniem doradczym dla każdej firmy ponieważ:

 1. Pozwala na zebranie kompleksowych informacji o kompetencjach zatrudnionej kadry.
 2. Jest rozwiązaniem bieżących dylematów związanych z zatrudnianiem, awansowaniem czy przenoszeniem pracowników na nowe stanowiska bądź do innego obszaru działań.
 3. Dostarcza ważnych informacji kluczowych przy konstruowaniu ścieżek kariery.
 4. Wspomaga decyzje związane z doborem pracowników do zespołów projektowych.
 5. Pokazuje potencjał jaki ma każdy pracownik i wskazuje stanowiska, na których potencjał ten może być w pełni wykorzystany.
 6. Pozwala zdiagnozować luki w zakresie kompetencji, umiejętności, poziomu motywacji, systemu wynagrodzeń i satysfakcji pracowników.
 7. Pomaga wybrać odpowiednią ścieżkę rozwoju pracowników i najlepsze metody kształcenia (szkolenia, warsztaty, coaching, mentoring, studia, samorozwój).
R

ASSESSMENT I DEVELOMENT CENTER

Istotą metod Assessment i Development Center jest obserwacja zachowań pracowników, pod kątem wcześniej określonych kompetencji, uznanych za kluczowe na danym stanowisku. Jest to jedna z najbardziej trafnych i rzetelnych metod oceny. Metoda ta stosowana jest przy rekrutacji, wyszukiwaniu menedżerów o dużym potencjale, budowaniu i opracowywaniu indywidualnych ścieżek kariery, przesunięciach w strukturze organizacyjnej, planowaniu zasobów ludzkim czy ocenie okresowej.

Podczas badania AC/DC wnikliwej analizie poddaje się między innymi:

 • Potencjał pracowników i kandydatów
 • Predyspozycje osobowościowe
 • Wiedzę
 • Umiejętności, jakie potrzebne są do efektywnego funkcjonowania na danych stanowisku
R

SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH

System ocen pracowniczych jest jedną z najbardziej znanych i kluczowych metoda zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Pracownikom system ocen pracowniczych umożliwia poznanie opinii przełożonych, natomiast przełożonym daje wiedzę na temat jego zespołu. 

Oceny może dokonać tylko przełożony, wtedy jest to ocena 90° przy tradycyjnym podejściu. Jeśli występują o najmniej dwa źródła oceny, przełożony, pracownika itp. Mamy do czynienia z oceną 180° bądź 360° .

  Oceny pracownicze dają szeroką wiedzę szefom na temat ich zespołów, tego, jakim potencjałem dysponują (ocena kompetencji), jednocześnie pokazując, na jakim poziomie realizowane są cele zespołu (ocena celów).

   R

   BADANIE OPINII I SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW

   Metoda ta, jak sama nazwa mówi badan opinię i poziom satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy, jak również na temat całej organizacji. Jest to ważna w obecnych, zmieniających się warunkach na rynku pracy metoda. 

   Bardzo istotne jest obecnie aby znać poziom zadowolenia swoich pracowników, ale również mieć wiedzę na temat tego, czy danych pracownik realizuje się w 100% na danym stanowisku. Czasem takie badanie pozwala na przesunięcia w organizacji i umiejscowienie danej osoby na lepszym stanowisku, gdzie będzie efektywniejsza.

    Badanie pozwala poznać postawy panujące w organizacji jak również zidentyfikować miejsca, w których potrzebne są zmiany. Badanie wykonywane jest za pomocą ankiet i wywiadów kwestionariuszowych.

     R

     OUTPLACEMENT INDYWIDUALNY I GRUPOWY

     Outplacement to działania ukierunkowane na zniwelowanie negatywnych skutków zwolnień pracowników.

     Oferujemy indywidualne i grupowe programy outplacement, dostosowane do profilu stanowisk i potrzeb zwalnianych pracowników. Pomagamy w powrocie na aktywny rynek pracy.

     Korzyści:

     • Wzrost morale, lojalności i szacunku pracowników pozostających w firmie.
     • Poprawa atmosfery współpracy i budowanie zaufania do pracodawcy.
     • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji, jako dbającej o zasoby ludzkie.

      Nasz zespół specjalistów posiada wieloletnie doświadczenie w unijnych projektach aktywizacji zawodowej. Do Państwa dyspozycji oddajemy sztab ekspertów: psychologów, doradców zawodowych, job-coachów, pośredników pracy oraz trenerów umiejętności miękkich.